Εργοστάσιο Νάξος

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΑΞΟΣ EST. 1882

Ιστορία…

Η επίσημη ιστορία του χώρου αυτού ξεκινάει το 1880 όταν ο Γρηγόριος Βαλληνδράς αποφασίζει την ίδρυση χειροκίνητου ελαιοτριβείου. Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα το Ελαιοτριβείο περνάει στα χέρια του Μάρκου Βαλληνδρά ο οποίος και το εκσυγχρονίζει τοποθετώντας γεννήτρια και ιδρύοντας παράλληλα την πρώτη εταιρεία ηλεκτροφωτισμού παρέχοντας ρεύμα στην περιοχή.

Ο Μάρκος Βαλληνδράς μαζί με τον ανιψιό του Ιωάννη Σακελλιάδη συνεχίζουν για πολλά χρόνια τη λειτουργία του ελαιοτριβείου παρά την κήρυξη του πολέμου.

Σήμερα, το ελαιοτριβείο ανήκει στην κόρη του Ιωάννη Σακελλιάδη, Μίνα Βερώνη, η οποία και ανέθεσε την αποκατάσταση του στους αρχιτέκτονες Θ. Μπιλή και Μ. Μαγνήσαλη.

Να σημειωθεί ότι η προφορική παράδοση τοποθετεί την ιστορία του κτιρίου πίσω στους Ενετικούς χρόνους ως πύργος της οικογενείας Κόκκου.

Οι δραστηριότητες της οικογένειας Βαλληνδρά και μετέπειτα Σακελλιάδη συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάδειξη της περιοχής ως οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού.

Shopping cart close